НАША ШКОЛА

Навчально – методична проблема над якою працює колектив:
«Особистнісно зорієнтований підхід у навчально-виховній діяльності, як засіб творчості вчителя і учнів та формування загальнолюдських цінностей. Сучасні методики оцінювання компетентностей учнів».