МЕТОДОБ”ЄДНАННЯ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Звіт

про роботу МО вчителів початкових класів

Малинівської ЗОШ І – ІІІ ступенів

 

Докорінні зміни в соціально-економічних умовах життя українського суспільства спричинили суттєві перетворення в системі освіти. Сьогодні перед школою постає завдання – не просто дати учням певні знання й уміння, а сформувати таку людину, яка здатна творчо мислити, приймати рішення й адаптуватися за будь-яких умов. Це вимагає перебудови діяльності педагога і, в першу чергу, його взаємодії з учнем на користь процесів саморозвитку й самоорганізації. Розв’язанню таких завдань значною мірою сприяє організація методичної роботи.

Методичне об’єднання вчителів початкової школи Малинівської ЗОШ І-ІІІ ст. працює над проблемою: «Активізація роботи вчителів початкових класів з питань удосконалення уроку та впровадження нових технологій навчання».

Завдання МО:

–           Удосконалення навчально-виховного процесу;

–           Підвищення педагогічної майстерності вчителя;

–           Ефективне, цілеспрямоване використання останніх досягнень педагогічної науки і передового педагогічного досвіду;

–           Використання новітніх технологій і інноваційних форм і методів навчання;

–           Формування в учнів повноцінних мовленнєвих, читацьких, обчислювальних умінь і навичок;

–           Дотримання учнями єдиного орфографічного режиму;

–           Єдність вимог вчителів та батьків у вихованні учнів.

 

Члени МО вчителів початкових класів працюють під девізом:

«Думаємо колективно,

Працюємо оперативно,

Сперечаємось доказово,

Це для всіх обов’язково!»

 

Колектив вчителів початкових класів – творчий колектив, які спрямовують свою діяльність на вдосконалення та систематичне  провадження інноваційних форм навчально-виховної роботи з учнями. Результатом їх діяльності стають нові моделі. Учителі намагаються створити такі умови для розвитку особистості, за яких розкриваються унікальні здібності, властиві кожній дитині, виховується активний громадянин демократичного суспільства, будівник могутньої держави, патріот своєї  Вітчизни – України.

Кожного класовода хвилює питання, як зробити навчання цікавим. Вони своє завдання як учителя бачать в тому, щоб розвинути інтелектуальні здібності своїх учнів, підтримати їхнє бажання вчитися, допомогти дітям досягти успіху. Кожен урок, проведений вчителями, – це цікава подорож з дітьми у світ науки, це і гра, і пізнання нового, і радість творчого пошуку. Це час зростання особистості учнів, їх розумового розвитку, творчого мислення, психологічного комфорту. Зміст праці вчителі збагачують за допомогою різноманітних

інноваційних методів і прийомів. Їх уроки відзначаються логічною завершеністю, умотивованістю, оптимальністю вибору форм і методів роботи. Постійно спонукають учнів працювати в парах і групах, створюють умови для вільного висловлювання думки, міркування. Вчителі люблять своїх вихованців, допомагають їм усвідомити свою індивідуальність і неповторність, кожного дня під час уроків і в позакласній діяльності створюють для учнів ситуацію успіху.

Особливо багато уваги вчителі приділяють посиленню ролі самостійної практичної і розумової пізнавальної діяльності, розвитку навичок самоконтролю в процесі цілеспрямованого пошуку знань. Застосовують ігрові ситуації, головоломки, ребуси, логічні задачі, завдання на кмітливість, здогадку тощо.

Складаючи план роботи МО  було враховано проблему   над якою працює область, район, школа, члени методичного об’єднання. План роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів виконано. У своїй роботі вчителі досягли певних успіхів у навчанні та вихованні молодших школярів, формуванні пізнавальної самостійності, розвитку зв’язного мовлення, здібностей та інтересу учнів до навчання.

Протягом 2016-2017 навчального року було проведено 5 засідань, на яких розглядались актуальні проблеми  питання  з методик викладання  навчальних дисциплін, обговорювались та аналізувались відкриті уроки та виховні заходи. Всі члени  методичного об’єднання брали активну участь в підготовці та проведенні педагогічної ради.

Під час першого засідання опрацювали тему «Особливості організації навчально-виховного процесу» з метою вивчення основних нормативних документів що регламентують функціонування початкової школи. Затвердили план роботи МО на 2016-2017 н. р. Обговорили та опрацювали внесені зміни до навчальних  програм та критерій оцінювання.

Друге засідання працювало над темою «Системний підхід до формування ключових та предметних компетентностей молодших школярів». Метою її проведення був пошук нових шляхів підвищення ефективності уроку. Знайти різні форми та методи співпраці учителя та учнів.

У науково- теоретичному блоці другого засідання був проведений круглий стіл «Особливості побудови уроку в початковій школі, як цілісного творчого процесу» Перебиковською А.Г. Самоходова Р.Г. пропонували як працювати з темою «Міжпредметні зв’язки як засіб інтеграції змісту початкової освіти. А на чолі з Бернік Л. В. обговорили тему: «Створення умов для розвитку креативності дітей. Робота з есе»

Для практичного блоку були проведені відкриті уроки з румунської мови 4 клас Самоходова Р.Г. , з української мови 2 клас Бернік Л.В., з французької мови 3 клас Перебиковська А.Г.

Методична тема уроків : « Особливості побудови уроку із використовуванням міжпредметних зв’язків»

У інформаційному блоці обговорили «Адаптацію першокласників до шкільного колективу», «Наступність початкової та середньої ланки. Адаптація учнів до навчання у 5-му класі та склали план тижня початкових класів.

У лютому місяці було проведена третє засідання МО під темою «Самостійна робота учнів початкових класів на уроках як умова особистісного зростання», з метою розвивати самоосвітню компетентність учнів на уроках, розкрити зміст і обсяг поняття « сомостійно вчитися»

У кадрі цього засідання Бернік Л.В. провела ділову гру  «Диференціація на сучасному уроці», Самоходова Р.Г. обмінялась досвідом « Як поєднати корисне і цікаве на уроці математики», та разом з Лисою Т.А. обговорили «Роль домашньої роботи у формуванні сомоосвітньої компетентності  молодших школярів». Ще були проведені відкриті уроки : математика 3 клас Перебиковська А.Г., інформатика 4 клас Середенко В. Ф., природознавство 2 клас Бернік Л.В. Мета відвідування уроків: використання самостійної, диференційованої роботи на уроках.

На 3-му засіданні обговорили проведення тижня початкових класів (звіт додається), підвели підсумки контрольних робіт у 3-4 класів, опрацювали рекомендації щодо усунення недоліків.

Ще обговорили проект «Концепція початкової освіти»

Тему «Основні вимоги до якісного уроку в умовах здоров’язберігаючої педагогіки» опрацювали під час четвертого засідання, яке передбачало мету: підвищити рівнь фізичного розвитку учнів, зміцнити здоров’я і фізичне навантаження яке сприяє поліпшенню працездатності.

Під час 4-го засідання Лиса Т.А. провела заняття-практикум «Показники здорового способу навчання» та Молдованов С. Ф. приготував майстер-клас «Формування здоров’язберігальної компетентності учнів початкових класів на уроках  фізичної культури»

Були проведені відкриті уроки : основи здоров’я у 1-му класі Лиса Т. А., фізична культура у 2-му класі Молдованов С.Ф. та « Я у світі» у 4-му класі Самоходова Р. Г.

У інформаційному блоці обговорили концепцію патріотичного виховання, стан роботи вчителя наставника з молодшим спеціалістом, звіт про навчально-виховного процесу з дітьми дошкільного віку який підготувала Самоходова Р. Г. , та затвердили завдання для проведення ДПА у 4-му класі.

У кадрі п’ятого засідання були проведені підсумки роботи МО та навчально-виховного процесу у початковії школі за 2016-2017 н. р.

Всі члени МО звітували про виконання навчальних програм, про організацію та проведення навчальних екскурсій, звіт вчителів про роботу над проблемою темою. Були підведені підсумки директорських контрольних робіт та ДПА у 4-му класі (всі протоколи додаються).

Всі вчителі початкових класах та вчителі які читають у початкових класах стали активними учасниками ШМО. Вони працювали над проблемною темою, розкривали її відкритих уроках, доповідях, добірках завдань, ігор, тощо.

Форми роботи ШМО були різноманітними та відповідали сучасними вимогам.

Не залишилась у тіні і позакласна робота.

Всі класні керівники провели відкриті заходи:

– «Хай буде мир на всій землі»

– «Свято картоплі» -змагання

– «Через поле, через гай, крокує святий Миколай»

– «Добрий доктор Айболить»

– «Славимо Великдень»

– «Я люблю і бережу природу»

Крім запланованих п’ятьох засідань, були проведені позапланові засідання ШМО вчителів початкових класів.

Традиційно у березні до дня народження Т.Г. Шевченка були проведеній конкурс «Найкращий читець віршів Великого Кобзаря», літературне свято «Уклін тобі, Тарасе!», конкурс малюнків до віршів поета, розв’язування кросвордів.

Проводиться робота щодо оволодіння педагогічним досвідом педагогів – новаторів та ознайомлення з науково – педагогічними новинками. Так, у 2016-2017 н.р. працювали над темами:Т.А. Лиса – «Структура та типи уроку», Р.Г. Самоходова – «Літературна компетентність молодшого школяра», А.Г. Перебиковська – «Розвиток логічного мислення учнів початкових класів», Л.В. Бернік – «Використання диференційованого підходу на уроках у початковій школі».

Учні початкових класів нашої школи приймали активну участь у Міжнародному конкурсі «Кенгуру». Вчителі початкових класів продовжать роботу над подоланням розриву між теорією та практикою у викладанні навчальних предметів, на розкритті інтересів, нахилів та здібностей учнів з метою виявлення самостійної творчості кожної особистості.

Керівник ШМО                        Л. В. Бернік

 

 

 

СКАЧАТИ:

План роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів Малинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів на 2017-2018 н.р.

Звіт про роботу МО вчителів початкових класів Малинівської ЗОШ І – ІІІ ступенів