Матеріали для ліцензування!

1.Інформація щодо обсягу та фактичної кількості осіб ,які навчаються в закладі. Мова навчання.

2. Загальна інформація про кадрове забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти

3. Інформація про якісний склад педагогічних працівників школи.

4. Відомості про навчально методичне та інформаціїне забезпечення освітньої діяльності у сфері загальнї середньої освіти.

5. Забезпечення приміщеннями навчального призначення, іншими приміщеннями, спортивними майданчиками.

6. Обладнення навчальних приміщень та майданчиків.

7. Інформація про загальну площу приміщень, що використовується у навчанні.

8. Відомість про навчально методичне (програмне) забезпечення.

9. Забезпечення підручниками та навчальними посібниками, рекомендованими МОН України.

10. Умови доступності школи для осіб з особливими освітніми потребами.

Свідоцтво про атестацію

Advertisements